Ansöka om lån tillsammans

apply-for-loans-togetherOm man behöver låna en större summa pengar eller vill kunna dela upp ett lån på t.ex. två personer kan man ansöka om lånet tillsammans. När man är flera som står med på ett lån betyder det att en står som huvudlåntagare och den andra som medsökande i lånet. Bådas namn står med och båda bär lika mycket ansvar för att lånet betalas av och att alla regler och krav följs.

I samband med stora lån som inför ett köp av en bostadsrätt kan det vara en god idé om man står mer än en person på lånet. Självklart beror detta på vad man har för personlig ekonomi och det är inte alls säkert att den inkomst man har kräver att en ytterligare person behövs för att lånet ska bli beviljat, däremot så kan två låntagare absolut göra att lånet lättare blir beviljat då det är två inkomster att utgå från.

Det finns två olika sätt att gå tillväga om det är så att man behöver ett större lån som man inte fått godkänt enbart på sin egen inkomst; antingen kan man ha en medsökande eller så kan man använda sig av en borgensman. En borgensman är en person som står med på lånet i den grad att om huvudlåntagaren skulle få så pass ekonomiska problem som hindrar låntagaren att kunna betala tillbaka lånet, ligger ansvaret på borgensmannen att se till att lånet blir betalt i tid. Borgensmannen kan vara en förälder, partner eller annan person som ej vill stå med på lånet men ändå kan tänka sig att stå med sin ekonomi som säkerhet för låneförmedlaren så att denne kan låna ut pengar till kunden.

Det är viktigt att komma ihåg att om man är medsökande i ett lån bär man lika mycket ansvar som huvudlåntagaren och har exakt samma skyldigheter.